Giao dịch giảm nhưng giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng