Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc bị thu hồi