TIM VIEC LAM THEM TAI NHA O HA NOI,LUONG HAP DANTìm đối tác PP sim đa năng có khả năng chuyển tiền cho tất cả các mạng, chuyển tiền cho tất cả các loại thẻ game, hoa hồng cao.LH 0976334045