Tài sản 4 tỉ phú Việt Nam ‘bốc hơi’ hàng trăm triệu USD sau 3 tháng