JPMorgan: Người già đổ xô mua vàng, trong khi nhà đầu tư trẻ lựa chọn Bitcoin