Làm giá cổ phiếu sẽ bị phạt lên đến 3 tỉ đồng

0
186

Quy định mới tăng mức xử phạt các hành vi bị cấm trong giao dịch chứng khoán lên cao hơn so với hiện nay.

Ủy ban Chứng khoán đang lấy ý kiến về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 3 tỉ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1,5 tỉ đồng. So với quy định hiện hành, mức xử phạt tối đa cao hơn 1 tỉ đồng.

Cụ thể, phạt tiền 1,5 – 2 tỉ đồng đối với việc vi phạm quy định về sử dụng thông tin nội bộ (giao dịch nội gián) với các hành vi: sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; vô tình hay cố ý tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền sẽ bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định trên.

Tương tự, dự thảo Nghị định đề xuất phạt tiền 2 – 3 tỉ đồng đối với các hành vi thao túng thị trường chứng khoán:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
– Một người hay một nhóm người thông đồng với nhau đặt lệnh mua và bán cùng loại cổ phiếu trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mà không dẫn đến chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo.

– Hành vi liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó.

– Hành vi cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá.

– Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán…

Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền sẽ bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định trên.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Dự thảo cũng đề xuất việc phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá cổ phiếu…

Mai Phương
Theo Thanhnien.vn