Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

0
183

PDR, TMP, DPR, DVP, DRL, TDM, BRC, CDC, CLH, HTI, ICN, YTC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR): Ngày 18/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 8/1/2020.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ngày 23/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/12/2019.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/3/2020.

CTCP Đầu tư phát triển Cảng Đình Vũ (DVP): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2019.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL): Ngày 23/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/1/2020.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ngày 31/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 12/3/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2019.

CTCP Chương Dương (CDC): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2019.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2019.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/1/2020.

CTCP XNK Y tế Tp HCM (YTC): Ngày 23/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2020.

Nguyên Phương
Theo Trí thức trẻ