Novaland mới hoàn thành 1/3 mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

0
242
Novanland Quý 3 2019
Novanland Quý 3 2019

Sau 3 quý, Novaland đạt doanh thu thuần 9.551 tỷ và lãi ròng 1.074 tỷ đồng. Trong khi đó, đại gia địa ốc đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2019 là 18.000 tỷ và 3.300 tỷ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh thu và lợi nhuận của đại gia bất động sản đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

3 tháng vừa qua, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 1.506 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 57% còn 287 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu thuần 9.551 tỷ đồng, tăng 42% so với 9 tháng đầu 2018. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp 94%.

Novaland cho biết đã bàn giao cho khách hàng 3.269 sản phẩm sau 3 quý. Các dự án có số lượng sản phẩm bàn giao lớn là The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Orchard Parkview, Newton Residence và Victoria Village.

Lợi nhuận gộp của Novaland lũy kế 9 tháng tăng 30%, đạt mức 2.685 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng của lãi gộp thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu do các dự án ghi nhận doanh thu trong kỳ có biên lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ trước.

Trong khi chi phí tài chính tăng nhẹ 4% lên 1.468 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm tới 41% xuống còn 589 tỷ so với 990 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2018.

Lý do là thu từ đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn giảm từ 558 tỷ xuống 317 tỷ đồng, lãi tiền cho vay giảm từ 62 tỷ đồng còn 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng các khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi do khách hàng chậm thanh toán, lãi từ thoái vốn công ty con của Novaland chỉ hơn 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2018 là 189 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, chi phí bán hàng của Novaland là 209 tỷđồng, giảm nhẹ so với mức 225 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 74%, từ 397 tỷ đồng lên 869 tỷ đồng. Lý do khiến khoản mục này tăng mạnh là chi phí phân bổ lợi thế thương mại tăng tới 361 tỷ đồng.

Trong kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9, Novaland phát sinh đột biến khoản thu nhập khác 1.265 tỷ đồng. Cùng kỳ 2018, thu nhập khác của doanh nghiệp chỉ là 30 tỷ đồng.

89% phần thu nhập khác của doanh nghiệp là tiền lãi từ giao dịch mua giá rẻ ở các công ty con. Đây là phần chênh lệch giữa sở hữu của Novaland trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được thấp hơn giá phí khoản đầu tư vào các công ty con mới có dự án.

Lợi nhuận ròng của Novaland sau 9 tháng đầu năm là 1.074 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là 11% trong khi cùng kỳ là 21%.

Lý do khiến lợi nhuận của đại gia bất động sản phía nam giảm mạnh là cùng kỳ năm trước, Novaland ghi nhận khoản lãi hơn 1.000 tỷ đồng từ các công ty liên kết trong khi năm nay chỉ tiêu này lại lỗ 10 tỷ đồng.

Năm 2019, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.300 tỷ đồng. Sau 3/4 thời gian, doanh nghiệp mới cán mốc 53% mục tiêu doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận.

Việt Đức
Theo Zing News