VinHomes, Vincom Retail lên kế hoạch mua hàng chục triệu cổ phiếu quỹ

0
213

Hội đồng quản trị CTCP VinHomes (mã VHM) vừa thông qua nghị quyết mua lại tối đa 60 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 1,79% vốn. Đồng thời, Hội đồng quản trị CTCP Vincom Retail (mã VRE) cũng muốn mua tối đa 56,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng tỷ lệ 2,426%.

Mục đích giao dịch đều nhằm nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông do nhận định thị giá đang ở mức thấp hơn giá trị thực. Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.

Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ và không quá 30 ngày từ khi bắt đầu giao dịch. Công ty sẽ mua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá đặt mua được xác định theo Thông tư 203.

Phản ứng tích cực với thông tin mua hàng chục triệu cổ phiếu quỹ, trong sáng 1/11, cả 2 cổ phiếu đều bứt phá mạnh, VHM có thời điểm chạm giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu trong khi VRE (+5,42%) trong đầu phiên giao dịch chiều.

BẢO VY